FRIVILLIGHETSPRISEN 2020

Vi oppfordrer folk til å sende inn forslag for å finne en god kandidat til årets Frivillighetspris i Meløy! Det er 22. året vi kårer denne prisen og det er alltid med stor glede å kunne overrekke denne prisen til den eller de som får den.

KRITERIER
I forbindelse med Den Internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember tildeles prisen en person, forening eller gruppe i Meløy som har vist særlig oppmerksomhet overfor sine medmennesker, som f.eks. har ytt direkte praktisk og medmenneskelig hjelp eller på andre måter vist et særlig stort engasjement overfor sitt nabolag eller grendelag, og på en uegennyttig måte bidratt til å øke trivsel og trygghet i lokalsamfunnet. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.  

KANDIDATER
Vi ber Meløys befolkning sender inn kandidater til Meløy Frivilligsentral innen 01.11.2020

Styret i MFS avgjør hvem som skal få denne prisen, dette må være enstemmig.

Har du en kandidat du ser har gjort en fremragende jobb for sitt lokalsamfunn på frivillig basis, være seg et lag eller forening eller en enkeltperson.

Meld inn din kandidat enten pr post, e-post eller via hjemmesiden vår.

E-post:
post@meloy.frivilligsentral.no

Post:
Meløy Frivilligsentral
Spilderneset 12
8150 Ørnes 

Frivillighetsprisen Kandidatskjema

OVERSIKT OVER TIDLIGERE PRISVINNERE:

Følgende personer/grupper/lag/foreninger har tidligere fått prisen, og kan derfor ikke nomineres flere ganger:
1999: Bjørg Texmo, Ørnes.
2000: Thore Simonsen, Glomfjord.
2001: Lorents Lorentsen, Bolga
2002: Arne Nilsen, Glomfjord
2003: Håkon Sundby, Glomfjord
2004: Alfhild Kolvik, Ørnes
2004: Nærkanalen, Ørnes
2005: Hjalmar Kristensen, Engavågen
2006: Arne Haukland, Ørnes
2007: Arild Solhaug, Halsa
2008: Laila og Arne Balseth, Ørnes
2009: Nordre Meløy Sanitetsforening
2010: Kjell Linas Solhaug
2011: Sigurd Andersen
2012: Abel Notgevich, Ørnes
2013: Knutepunktet, Ørnes
2014: Liv Strømsli, Sigfrid Johnsen og Aud Jacobsen, Glomfjord
2015: Doris og Trond Eliassen, Reipå
2016: Robert, Helge og Andrè Johansen, Engavågen
2017: Kjell Arne Sahl, Ørnes
2018: Åge-Rikard Birkelund, Engavågen
2019: Britha og Werner Solbakken, Neverdal

                                                        

Flere aktiviteter

BESØKSVENN

Vil du glede et annet menneske? Bli besøksvenn da vel! Noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe. Vi ser etter deg som ønsker å være tilstede for en som trenger deg.

Bålpanna

Meløy Frivilligsentral inviterer til samling rundt bålet, enkel servering og en god prat. Husk å si fra om du kommer .

FRIVILLIGHETSPRISEN 2019

Frivillighetsprisen 2019 ble tildelt Britha og Werner Solbakken. Frivillighetsprisen i Meløy skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som med sine ideer og sitt pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, og har bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn. Styret i Meløy Frivilligsentral stemte enstemmig blant årets kandidater.

SAMARBEID MED ØRNES OMSORGSSENTER

Meløy Frivilligsentral samarbeider godt med Ørnes omsorgssenter for aktivitet inn på senteret. Vi oppmuntrer lag og foreninger, private trubadurer og andre til å legge aktivitet til omsorgssenterene våre, slik at de som bor der får ta del i det rike kulturlivet vi har i Meløy. Gitte Farestveit Jonassen har tatt utdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg, og koordinerer kontakten mellom frivillige og omsorgssenteret. Ta kontakt dersom du ønsker hjelp til ditt frivillige arbeid inn mot våre sykehjem/omsorgssenter.

SPRÅKTREFF

Har du hjerte for å være med å støtte fremmedspråklige i å lære norsk? Kjenner du noen fremmedspråklige i Meløy som kan ha nytte av dette tilbudet? Fortell dem om oss.

2020 © Meløy frivilligsentral