SAMARBEID MED ØRNES OG VALLSJØEN SYKEHJEM - Besøksvenn, bingo og serveringsvogn.

Meløy Frivilligsentral samarbeider godt med Ørnes omsorgssenter for aktivitet inn på senteret. Vi oppmuntrer lag og foreninger, private trubadurer og andre til å legge aktivitet til omsorgssenterene våre, slik at de som bor der får ta del i det rike kulturlivet vi har i Meløy. Gitte Farestveit Jonassen har tatt utdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg, og koordinerer kontakten mellom frivillige og omsorgssenteret. Ta kontakt dersom du ønsker hjelp til ditt frivillige arbeid inn mot våre sykehjem/omsorgssenter.

BINGO
Annenhver tirsdag kl. 18.30 arrangeres det bingo på Ørnes omsorgssenter. Frivillige og flinke damer påser at denne aktiviteten går jevnt og trutt.
Beboerne og andre som har lyst til å delta er hjertelig velkommen til en trivelig stund med bingo :-)

SERVERINGSVOGN
Annenhver fredag i måneden går frivillige med serveringsvogn på Ørnes sykehjem. Serveringsvogna består av forfriskninger som gis til beboerne. Serveringsvogna betjenes av frivillige og er en veldig populær og artig aktivitet.

BESØKSVENN
På Vallsjøen sykehjem har Meløy frivilligsentral samarbeid med fire flinke frivillige som er besøksvenner når de selv har tid og anledning. Flere av dem er også besøksvenn til hjemmeboende enslige eldre. Til glede og varme for både frivillig og deres besøksvert.

SE VÅR FILM  FRA VÅRT SAMARBEID MED ØRNES OMSORGSSENTER

SE FILM I DENNE LINKEN : Bli Frivillig (FEIL TELEFON NR. I FILMEN - NYTT NR. ER 409 00 575)

2024 © Meløy frivilligsentral