SPRÅKTREFF

Har du hjerte for å være med å støtte fremmedspråklige i å lære norsk? Kjenner du noen fremmedspråklige i Meløy som kan ha nytte av dette tilbudet? Fortell dem om oss.

Meløy bibliotek, Meløy Frivilligsentral, Folkehelserådgiver, Flyktningetjenesten og Kultur samarbeider om SPRÅKTREFF i Meløy.

14. januar er det klart for nytt Språktreff. Det skal finne sted hver 2. tirsdag kl. 17.30-19.30 på Meløy bibliotek. Treffet er ment som en mulighet for innflyttere som ikke har norsk som morsmål, å snakke med nordmenn på en avslappet arena. På den måten skal alle bli bedre kjent med hverandre, med de forskjellige kulturene og skikkene, og ikke minst bli bedre og bedre på å bruke det norske språket. Ved hjelp av små aktiviteter under Språktreffene skal det bli lett å få samtalen i gang.

Frivillige er velkommen til å ta kontakt dersom dette er en aktivitet du ønsker å være med på.

Meløy Frivilligsentral: 409 00 575

Velkommen!

Flere aktiviteter

BESØKSVENN

Vil du glede et annet menneske? Bli besøksvenn da vel! Noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe. Vi ser etter deg som ønsker å være tilstede for en som trenger deg.

FRIVILLIGHETSPRISEN 2019

Frivillighetsprisen 2019 ble i går tildelt Britha og Werner Solbakken. Frivillighetsprisen i Meløy skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som med sine ideer og sitt pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, og har bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn. Styret i Meløy Frivilligsentral stemte enstemmig blandt årets kandidater.

SAMARBEID MED ØRNES OMSORGSSENTER

Meløy Frivilligsentral samarbeider godt med Ørnes omsorgssenter for aktivitet inn på senteret. Vi oppmuntrer lag og foreninger, private trubadurer og andre til å legge aktivitet til omsorgssenterene våre, slik at de som bor der får ta del i det rike kulturlivet vi har i Meløy. Gitte Farestveit Jonassen har tatt utdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg, og koordinerer kontakten mellom frivillige og omsorgssenteret. Ta kontakt dersom du ønsker hjelp til ditt frivillige arbeid inn mot våre sykehjem/omsorgssenter.

SENIORKAFÈ

Vår populære kveld med fin musikk fra lokal trubadur, allsang, quiz, loddsalg og kveldsmat med kaffe og gjerne et stykke kake, avvikles første torsdag i måneden. Så langt vi har nødvendige avtaler på plass. Dette er en hyggelig og veldig fin stund. Ta med deg noen du kjenner og kom på vår "musikk kafè". Her møtes folk i alderen 50-100, men alder er ingen hindring om du ønsker å få med deg denne fine kvelden. Ønsker du å være vert/vertinne på Seniorkafè - ta kontakt :-)

2020 © Meløy frivilligsentral