SPRÅKTREFF

Har du hjerte for å være med å støtte fremmedspråklige i å lære norsk? Kjenner du noen fremmedspråklige i Meløy som kan ha nytte av dette tilbudet? Fortell dem om oss.

Meløy Frivilligsentral vil sammen med våre flotte frivillige ønske velkommen til SPRÅKTREFF.

24. januar er det klart for nytt Språktreff. Det skal finne sted hver 2. mandag kl. 17.30-19.30 hos Meløy Frivilligsentral, i 3- etasje på Ørnes senteret. Treffet er ment som en mulighet for innflyttere som ikke har norsk som morsmål, å snakke med nordmenn på en avslappet arena. På den måten skal alle bli bedre kjent med hverandre, med de forskjellige kulturene og skikkene, og ikke minst bli bedre og bedre på å bruke det norske språket. Ved hjelp av enkel servering og små aktiviteter under Språktreffene skal det bli lett å få samtalen i gang.

Frivillige er velkommen til å ta kontakt dersom dette er en aktivitet du ønsker å være med på.

Meløy Frivilligsentral: 409 00 575

Velkommen!

2022 © Meløy frivilligsentral