SPRÅKTREFF

Har du hjerte for å være med å støtte fremmedspråklige i å lære norsk? Kjenner du noen fremmedspråklige i Meløy som kan ha nytte av dette tilbudet? Fortell dem om oss.

Meløy bibliotek, Meløy Frivilligsentral, Folkehelserådgiver, Flyktningetjenesten og Kultur samarbeider om SPRÅKTREFF i Meløy.

14. januar er det klart for nytt Språktreff. Det skal finne sted hver 2. tirsdag kl. 17.30-19.30 på Meløy bibliotek. Treffet er ment som en mulighet for innflyttere som ikke har norsk som morsmål, å snakke med nordmenn på en avslappet arena. På den måten skal alle bli bedre kjent med hverandre, med de forskjellige kulturene og skikkene, og ikke minst bli bedre og bedre på å bruke det norske språket. Ved hjelp av små aktiviteter under Språktreffene skal det bli lett å få samtalen i gang.

Frivillige er velkommen til å ta kontakt dersom dette er en aktivitet du ønsker å være med på.

Meløy Frivilligsentral: 409 00 575

Velkommen!

2021 © Meløy frivilligsentral