Ordførere mobiliserer til støtte for frivilligsentralene!

Over 230 ordførere har skjønt at Norge trenger frivilligsentralene .

Landets frivilligsentraler står overfor en rasering av en finansieringsordning som i de siste 30 årene har skapt en bevegelse med over 50 000 frivillige som hjelper til der hvor samfunnet trenger det mest.

Siden starten i 1990/91 har frivilligsentralene skapt en folkebevegelse av frivillighet. Frivilligsentralene har ikke en spesifikk oppgave eller målgruppe. Frivilligsentralene jobber for å skape lokalsamfunn hvor vi tar vare på hverandre, hvor samhold og samarbeid står i sentrum.

Vi jobber for og sammen med store nasjonale og internasjonale organisasjoner, og med kommuner, og med lokale lag og foreninger. Vi hjelper unge og gamle, friske og syke. Vi er åpne for alle, uansett politisk syn, religion, legning, etnisitet eller noen av de andre mange skillelinjene i våre samfunn. Det eneste vi krever er at hos oss skal vi ta hensyn til hverandre, vi skal gjøre mot hverandre som vi ønsker gjort mot oss selv.

Frivilligsentralene har opparbeidet en enorm bredde-kompetanse og erfaring med lokal frivillighet. Nå trues alt dette ved at frivilligsentralene ikke lenger skal være et spleiselag mellom stat og kommune, nå skal kommunen betale alt. Og jo mindre kommunen er desto mindre penger skal den få til formålet.

Hvor god økonomi har din kommune? Har ditt nærmiljø råd til mindre frivillighet? 

Over 230 ordførere har skjønt at Norge trenger frivilligsentralene – til dere sier vi tusen takk for støtten! Initiativtaker Iveland-ordfører Gro-Anita Mykjåland hos NRK.

Ønsker du å bidra? Bli med i facebookgruppe "Redd Frivilligsentralane!"


2020 © Meløy frivilligsentral