ARBEIDSPLAN 2022

Her kan du lese om vår arbeidsplan for 2022. Dersom du ønsker å være frivillig i noen av våre oppgaver så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt :-) Vi tar også imot deg om du har en aktivitet du brenner for og som du vil ha hjelp til å sette i gang.

Arbeidsplan for Meløy FrivilligsentralHøsten 2021 er en spesiell tid for Meløy Frivilligsentral. Tiden vil gå til å pusse opp og tilrettelegge for et nytt kontorsted og en helt ny møteplass. Vi er så heldige å få leie et lokale i 3. etg. i Ørnes senteret (der Lykke frisør var tidligere). Skulle du ønske å bidra med praktisk arbeid, så tar vi gjerne imot hjelp. Dette er for oss et stort prosjekt. Både arbeids- og kostnadsmessig. Vi gleder oss til å åpne, og vi gleder oss til aktivitet i egne lokaler.

Andre aktiviteter som vi vil ha fokus på i høst er:

KULTURLAFE

En åpen møteplass med musikk, quiz, loddsalg og salg av mat på Ørnes, Halsa og i Glomfjord.


SRÅKTREFF 

Et sted der frivillige møter fremmedspråklige og trener sammen med dem på å snakke norsk.


AKTIVITET PÅ ØRNES SYKEHJEM 

Meløy frivilligsentral har samarbeid med Ørnes omsorgssenter vedrørende frivillig koordinering til aktivitetene serveringsvogn og bingo, samt besøksvenn til beboere.


BESØKSTJENESTE TIL ENSLIGE HJEMMEBOENDE MENNESKER 

- som opplever at livet er ensomt og at det er vanskelig å ha et sosialt liv. Ensomme eldre, ensomme med funksjonsnedsettelse eller lignende.

Organisert besøkstjeneste er et samarbeidsprosjekt der frivillige besøker mennesker som av ulike grunner og i kortere eller lengre perioder føler behov for samvær med et medmenneske. Målet er at mennesker skal få oppleve fellesskap og kontakt. Besøkerens oppgave er i første rekke å gi et annet menneske oppmerksomhet på samtaleplan, men også se på mulighet for å gjøre ting sammen for å skape en mer normal og aktiv hverdag. Det viktigste blir å lytte og ha tid til samvær.
 Det vil bli arrangert kurs for frivillige ved behov. 


TILFLYTTERKONTOR

Meløy som attraktivt bo- og arbeidssted. MFS vil delta i prosjektet innenfor området frivillig sektor. Frivillig innsats i regi av lag- og foreninger skal fremmes for å skape attraktive nærmiljø, gjennom tett samarbeid med Grendelagene i Meløy. Tilflytterkontoret er lagt til sentralen i en 3 års prosjekt periode (2020-2023)


FRIVILLIGHETPRISEN

5. des. er det FN’s frivillighetsdag og utdeling av Frivillighetspris

Dagen skal markeres med utdeling av den lokale frivillighetsprisen. Dette gjøres i samarbeid med Meløy kommune, i forbindelse med kommunestyrets siste møte i desember. 


SAMMENKOMST FOR FRIVILLIGE 5. desember på FN’s frivillighetsdag skal det gjennomføres en sammenkomst for frivillige med middag, inspirasjon og underholdning.


SAMMARBEID MED KOMMUNEN OG ANDRE PARTER

MFS skal, om det er arbeidskapasitet til det, gå inn i samarbeid for frivillig arbeid der det er behov for det, og der vi får et godt samarbeid med frivillige.


Utover disse mer eller mindre faste tiltakene kan daglig leder påta seg koordinering av mer spontane aktiviteter og være til hjelp dersom det gis muligheter for det i form av tid og kapasitet, samt retten til disponering av tiltak.


2023 © Meløy frivilligsentral