OM OSS

Meløy Frivilligsentral skiftet organisasjonsform våren 2021 til en forening. Sentralen er en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Frivilligsentral er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, bedrifter og kommune. Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.

I desember 1997 søkte Reipå Grendelag om statstilskudd for opprettelse av Meløy Frivillighetssentral, som kom i drift sommeren 1998. Etter å ha gått gjennom å være organisert som BA og så SA ble vi våren 2021 en forening. Vårt formål er:

Meløy Frivilligsentral skal være en lokal møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta i frivillig virksomhet. Vi skal stimulere til samarbeid med eksisterende lag og foreninger, samt å legge til rette for å etablere nye aktiviteter. Aktivitetene skal initiere et behov fra lokalmiljøene. Vi skal organisere og bidra til økt frivillig aktivitet innenfor kultur, miljø og omsorgsarbeidet i Meløy kommune. Sentralen skal fungere som brobygger mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige, og virke etter de retningslinjer som til enhver tid settes og forvaltes av staten, slik at det er grunnlag for å motta årlige statlige driftstilskudd. 

Styret for 2022 består av følgende medlemmer:

Leder:                         John Werner Breckan, Ørens IL                               -  2020-2022


Nestleder:                  Marianne Halvorsen, NM Sanitetsforening               - 2019-2021 

Vara:                               Helen Peggy Edvindsen                                             - 2020-2022

1. Styremedlem:         Marlene B. Karlsen, Meløy kommune, kultur          - 2021-2022

Vara:                           Hanne Barvik, Meløy kommune, kultur                   - 2020-2022


2. Styremedlem:         Oddvar Breckan, Ørnes Blandakor                           - 2019-2021 

Vara:                           Arnulf Marken, Ørnes Blandakor                             -  2019-2021    

                                                          

4. Styremedlem:         Tonje Kvarsnes, Meløy kommune, Hjemmetjenesten -2019-2021

Vara:                           Linda Kildal, Meløy Kommune, Miljøtjenesten sør   - 2019-2021

 
2023 © Meløy frivilligsentral