OM OSS

Meløy Frivilligsentral er organisert som et SA og eies av lag og foreninger i Meløy og Meløy kommune.Frivilligsentralen er en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Frivilligsentral er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger og kommune. Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.

I desember 1997 søkte Reipå Grendelag om statstilskudd for opprettelse av Meløy Frivillighetssentral, som kom i drift sommeren 1998. Grendelaget stod som eier av sentralen fram til 28. januar 1999, da andelslaget Meløy Frivillighetssentral BA ble stiftet med vedtekter og andelstegning. I dag er det 25 eiere, inkludert 16 lag og foreninger, 7 privatpersoner og 2 kommunale etater. Første ordinære årsmøte ble avholdt 25. mars 1999.
 Andelslaget Meløy Frivillighetssentral BA har hatt arbeidsgiveransvaret, og daglig leder er direkte underlagt styret som nærmeste overordnede. 22. mai 2012 vedtok årsmøtet endringer som innebar ny framtidig organisasjonsform. Den 01. januar 2013 skiftet andelslaget Meløy Frivillighetssentral BA organisasjonsform og ble til samvirkeforetaket Meløy Frivilligsentral SA. 

Styret for 2020 består av følgende medlemmer:

Leder:                         John Werner Breckan, Ørens IL                                - valgt for to år 2020-2022

Vara:                           Ragnhild Fosslia, Glomfjord Hornmusikkforening  - valgt for to år 2020-2022


1. Styremedlem:         Marlene B. Karlsen, Meløy kommune, kultur          - valgt for et år 2020-2022

Vara:                           Grete Stenersen, Meløy kommune, kultur                - valgt for et år 2020-2022


2. Styremedlem:         Oddvar Breckan, Ørnes Blandakor                           - valgt for to år 2019-2021 

Vara:                           Torgeir Halvorsen, Reipå Grendelag                         - valgt for to år 2019-2021                                                              

3. Styremedlem:         Marianne Halvorsen, NM Sanitetsforening               - valgt for to år 2019-2021 

Vara:                                Helen Peggy Edvindsen                                             - valgt for to år 2020-2022


4. Styremedlem:         Tove Hansen, Meløy kommune, Miljøtjenesten        - valgt for to år 2019-2021

Vara:                           Kristin Sandaa, Meløy Kommune, Miljøtjenesten    - valgt for to år 2019-2021

 
2020 © Meløy frivilligsentral