OM OSS

Meløy Frivilligsentral skiftet organisasjonsform våren 2021 til en forening. Sentralen er en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Frivilligsentral er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, bedrifter og kommune. Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.

I desember 1997 søkte Reipå Grendelag om statstilskudd for opprettelse av Meløy Frivillighetssentral, som kom i drift sommeren 1998. Etter å ha gått gjennom å være organisert som BA og så SA ble vi våren 2021 en forening. Vårt formål er:

Meløy Frivilligsentral skal være en lokal møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta i frivillig virksomhet. Vi skal stimulere til samarbeid med eksisterende lag og foreninger, samt å legge til rette for å etablere nye aktiviteter. Aktivitetene skal initiere et behov fra lokalmiljøene. Vi skal organisere og bidra til økt frivillig aktivitet innenfor kultur, miljø og omsorgsarbeidet i Meløy kommune. Sentralen skal fungere som brobygger mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige, og virke etter de retningslinjer som til enhver tid settes og forvaltes av staten, slik at det er grunnlag for å motta årlige statlige driftstilskudd. 

Styret for 2024 består av følgende medlemmer:                       

1. Leder:                     Marianne Halvorsen, NM Sanitetsforening    - valgt for et år 2024-2025

Nestleder:               Velges av styre 

2. Styremedlem:         Oddvar Breckan, Ørnes blandakor                  - valgt for to år 2023-2025 

3. Styremedlem:         Håkon Karlsen , enkeltstående medlem        - valgt for et år 2024-2025

4. Styremedlem:         Eirik Holdal, enkeltstående medlem               - valgt for to år 2024-2026

5. Styremedlem:         Valter Nystad, enkeltstående medlem            - valgt for to år 2024-2026

Vara:                             Anita Valøy, NM Sanitetsforening                    - valgt for to år 2023-2025

                                      Arnulf Marken, Ørnes blandakor                       - valgt for to år 2023-2025                                                                                  

6. Styremedlem:         Marlene B. Karlsen, Meløy kommune, Kultur og folkehelse
                                                                                                                      - valgt for to år 2024-2026

7. Styremedlem:         Tonje Kvarsnes, Meløy kommune, Helse og velferd
                                                                                                                      - valgt for to år 2024-2026

Kommunal vara:         Inger Anne Gjermundrød, Meløy kommune, Kultur og folkehelse
                                                                                                                       - valgt for to år 2024-2026

 
2024 © Meløy frivilligsentral