FRIVILLIGHETSPRISEN 2023

Vi oppfordrer til å sende inn forslag for å finne en god kandidat til årets Frivillighetspris i Meløy! Det er 25. året vi kårer denne prisen og det er alltid med stor glede å kunne overrekke prisen til den eller de som får den.

Aldersgruppe: For alle

KRITERIER
I forbindelse med Den Internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember tildeles prisen en person, forening eller gruppe i Meløy som har vist særlig oppmerksomhet overfor sine medmennesker, som f.eks. har ytt direkte praktisk og medmenneskelig hjelp eller på andre måter vist et særlig stort engasjement overfor sitt nabolag eller grendelag, og på en uegennyttig måte bidratt til å øke trivsel og trygghet i lokalsamfunnet. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.  

Kriterier for og velge kandidat:
- Prisen kan tildeles en enkeltperson, organisasjon eller forening.
- Kandidaten må ha utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker og samfunnsnyttig arbeid.
- Prisen kan gis på grunnlag av frivillig innsats over en lengre tid, eller i en tidsavgrenset periode.
- Kandidaten skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats, og pågangsmot.

KANDIDATER
Vi ber Meløys befolkning sender inn kandidater til Meløy Frivilligsentral innen 25.11.2023

Styret i MFS avgjør hvem som skal få denne prisen, dette må være enstemmig.

Har du en kandidat du ser har gjort en fremragende jobb for sitt lokalsamfunn på frivillig basis, være seg et lag eller forening eller en enkeltperson. Her finner du Kontaktskjema

For spørsmål eller forslag til kandidat, send e-post til daglig leder i Meløy Frivilligsentral, Gitte Farestveit Jonassen, post@meloy.frivilligsentral.no eller lever i vår postkasse i Gammelveien 7, 8150 Ørnes. 


OVERSIKT OVER TIDLIGERE PRISVINNERE:

Følgende personer/grupper/lag/foreninger har tidligere fått prisen, og kan derfor ikke nomineres flere ganger:
1999: Bjørg Texmo, Ørnes.
2000: Thore Simonsen, Glomfjord.
2001: Lorents Lorentsen, Bolga
2002: Arne Nilsen, Glomfjord
2003: Håkon Sundby, Glomfjord
2004: Alfhild Kolvik, Ørnes
2004: Nærkanalen, Ørnes
2005: Hjalmar Kristensen, Engavågen
2006: Arne Haukland, Ørnes
2007: Arild Solhaug, Halsa
2008: Laila og Arne Balseth, Ørnes
2009: Nordre Meløy Sanitetsforening
2010: Kjell Linas Solhaug, Halsa
2011: Sigurd Andersen
2012: Abel Notgevich, Ørnes
2013: Knutepunktet, Ørnes
2014: Liv Strømsli, Sigfrid Johnsen og Aud Jacobsen, Glomfjord
2015: Doris og Trond Eliassen, Reipå
2016: Robert, Helge og Andrè Johansen, Engavågen
2017: Kjell Arne Sahl, Ørnes
2018: Åge-Rikard Birkelund, Engavågen
2019: Britha og Werner Solbakken, Neverdal
2020: Rudi Elisassen, Glomfjord
2021: Eirik Holdal, Ørnes
2022: Hanna Pedersen, Glomfjord
2023: ?

                                                        

2024 © Meløy frivilligsentral