Meløy tilflytterkontor

Bli kjent med Meløy. Ønsker du hjelp for å finne deg til rette her i Meløy? Meløy tilflytterkontor kan hjelpe deg med ulike spørsmål du måtte ha. Kontoret kan også sette deg i kontakt med noen i din bygd som kan hjelpe deg den første tiden. Det kan være å bli kjent med offentlige kontorer, fritids- og handelstilbud, informasjon om de ulike bygdene i kommunen og annet du måtte ha behov for. En kontaktperson vil også kunne ta deg med på tur og introdusere deg for fritidsaktiviteter og kulturarrangement.

Se hva Meløy kommune skriver om Meløy tilflytterkontor

https://www.meloy.kommune.no/nyheter/meloy-tilflytterkontor/


Meløy tilflytterkontor, Gammelveien 7, 8150 Ørnes tlf. 409 00 575 mail: post@meloy.frivilligsentral.no

2023 © Meløy frivilligsentral