FRIVILLIGHETSPRISEN 2018

13. desember overrakte vi Frivillighetsprisen til en ung mann som brenner for sin arbeidsplass, beborene på Vallsjøen sykehjem og sitt lokalmiljø.

Vinneren ble Åge-Rikard Birkelund, som gjennom mange år har arbeidet for å skape trivsel på Vall sykehjem. Gjennom en årrekke har han tatt initiativ til og engasjert seg i å arrangere basar. Han har bidratt til at kollegaer og pårørende også har fått en rolle i arbeidet. Dette fører igjen til trivsel og engasjement blant de som bor på, og også utenfor, Engavågen. Den store basaren gir ringvirkninger og med sitt engasjement arrangeres det konserter, og tilstelninger som alle i kommunen er velkommen til å delta på.  

Basaren gir også rom for økt trivsel ved at det handles inn møbler og interiør, samt at det gjøres lett oppussing på Vall sykehjem. Åge-Rikard sine kollegaer og sambygdinger berømmer hans mot og ”stå på” vilje for den tiden han bruker av sin fritid for å få til dette.  For dette engasjementet tildeles han Meløy Frivillighetspris for 2018.2019 © Meløy frivilligsentral