Godt nytt år!

Mens 2020 slipper taket ønsker vi alle et riktig godt nytt år. 2021 er et år som for mange begynte veldig dramatisk, men som for oss alle inneholder et stort håp. Vi ønsker alle at det skal bli "normalt", og vi ønsker alle å ha det trygt og godt.

2020 har vært et vanskelig år for å rekruttere frivillige. Covid19 har satt begrensninger for oss, men også gjort oss engstelig og utrygg. Det ble ikke meldt inn mange behov til oss. Heller er det ikke mange som står i kø for å være frivillig. Vi vet at folk har behov for å møtes. I året som har gått har Meløy Frivilligsentral prøvd å arrangere aktiviteter for å nå ut til folk. Både til eventuelle frivillige og brukere. Men, det har vært et trått år.

Vi vet at det sitter mange alene i hjemmene sine. Ikke alle har en stor familie, eller mange nære venner. Og ikke alle har muligheten til å nå ut og fortelle at de har behov for å møte andre mennesker. Da er det viktig at folk i nærmiljøene ser hverandre og favner om de som trenger det. Noe som ikke bestandig en enkel oppgave. Å stå alene i denne oppgaven kan være vanskelig. Jeg håper derfor at det meldes inn til Meløy Frivilligsentral om behov som finnes der ute. Vi kan søke etter frivillige som kan være en besøksvenn. En besøksvenn kan være så mye. De kan ta med sin venn på tur, fiske, tenne bål, spille spill, ta en kopp kaffe og en god vaffel sammen. 

Hvert år arrangerer Meløy Frivilligsentral "Jul i fellesskap" med julemiddag og hyggelig samvær på selveste julaften. Vi møter de som melder seg på år etter år, og noen nye som kommer til. De som kommer til oss ønsker å være sammen med andre denne dagen. Noen av dem har behov for å få andre har behov for å gi. Det er så herlig å se hvordan denne uformelle gruppa, som består av folk som ikke møtes daglig, kommer sammen, finner tonen og får en fin stund. 

Meløy Frivilligsentral har hatt mange gode støttespillere med seg for å få til "Jul i Fellesskap". Vi vil rette en stor takk til våre
sponsorer: Invis, Mowi Glomfjord, Yara og Tannlege Tore Dybvik. Som alle ga så godt slik at vi har kunnet gjennomføre arrangementet frem til nå.
Nordre Meløy Sanitetsforening har lånt oss huset "Kløverstua". I år, da vi trengte litt større plass mellom bordene, fikk vi låne "Kulturfabrikken".
Kai Nymo har stått for levering av julemiddag med tilbehør og hjemmelaget karamellpudding.
Rema 1000 Ørnes og Coop Prix Ørnes har gitt oss tilbehør til middag og dessert.
Hageland Sandaa Gartneri har gitt oss bordpynt og blomster.
Unge musikere, og deres støttespillere har underholdt oss frivillig hvert eneste år. Og sist men ikke minst, så har vi de frivillige på kjøkkenet og som sjåfører. Uten disse ville ikke arrangementet vært helt det samme, både når det gjelder arbeidsmengde og innhold av en sosial og god atmosfære. De er med på å gjøre dagen fin . Dette er flotte folk som bruker flere timer på julaften for andre.
Det er så uendelig mye vilje til å bli med og støtte opp om "Jul i Fellesskap" og det er vi så utrolig takknemlig for.

Vi gir i julen, og det med varmt hjerte. Som daglig leder for Meløy Frivilligsentral håper jeg at det siste året med utrygghet og redsel for smitte av Covid19 kan lære oss å gi av oss selv hele året. Da spesielt opp mot de som ikke er inne i idrettskretsen, korpset eller de andre organiserte tilbudene vi har i Meløy. Og som vi er så gode på. Ved å se dem, og invitere dem med, kan de etter hvert bli en del av fellesskapet. Jeg har sett mennesker som er alene i vårt samfunn. Som ikke finner seg helt til rette, og sett hvordan de kan bli en ressurs når noen ser dem og inviterer inn til fellesskapet.

Jeg gleder meg til at det igjen kan åpnes for språktreff for fremmedspråklige, allsang og seniorkafe for eldre, senior-gaming og datahjelp for alle, små samlinger for felles interesse og hygge. I mellomtiden håper jeg vi kan se hverandre. 

Den beste medisin for et menneske - er et annet menneske!

Godt 2021 til dere alle. Hilsen Gitte Farestveit Jonassen, daglig leder MFS

2021 © Meløy frivilligsentral