SMÅJOBBSENTRALEN I MELØY

Småjobbsentralen tar i mot oppdrag og formidler kontakten videre til ungdom mellom 14 og 17 år som har meldt sin interesse for ulike oppdrag. Jobbene vi deler ut skal være enkle slik at du ikke trenger å ha fagutdanning for å klare jobben. Arbeidsoppgavene kan være for eksempel å klippe gress og luke i hager, male gjerder, lufte hunder eller mate kjæledyr, gå på handletur, vaske biler og rydde garasjer og lignende.

TIL DEG SOM ER JOBBSØKER/ARBEIDSTAKER:

For at vi skal kunne nå deg, må du registrere deg som arbeidstaker hos oss. Ta kontakt så får du et påmeldingsskjema som du kan levere oss.
Ledige småjobber vil bli formidlet per SMS til de som har registrert seg i småjobbsentralen. 

Det er viktig at vi får riktige opplysninger om deg, slik at vi kan nå deg.  Epost: post@meloy.frivilligsentral.no Telefon: 40 90 05 75

Gi beskjed om hvilke arbeidsoppgaver du kan utføre og hvilke område du helst vil arbeid i. Du må være mellom 14 år og 17 år for å kunne registrere deg som arbeidstaker. Vi kan ikke garantere deg arbeid, men vi prøver å få tak i arbeidsgivere fortløpende. Arbeidsoppgavene er alt fra fra rengjøring og maling til , plenklipp, rydding grøftegraving m.m.

Mer informasjon om ungdom i arbeid hos Arbeidstilsynet.no.

Timelønn
 Du kan forvente deg en timelønn på:    

  • kr.   90,-  hvis du er mellom 14 og 15 år   
  • kr. 100,-  hvis du er mellom 15 og 16 år
  • kr. 110,-  hvis du er mellom 16 og 17 år

HAR DU JOBB TIL UNGDOM?
TIL DEG SOM ER OPPDRAGSGIVER:

Har du/ dere et arbeidsoppdrag, stort eller lite - ta kontakt med oss. Epost: post@meloy.frivilligsentral.no Telefon: 40 90 05 75

Som arbeidsgiver kan du utbetale følgende beløp, uten innrapportering til skatteetaten:

  • Inntil kr 1000 fra arbeidsgiver   
  • Inntil kr 4000 for en ideell organisasjon
  • Inntil kr 8000 hvis jobben er tilknyttet arbeidsgiverens hjem (eks. barnepass, plenklipp, osv.)

Timelønnen 
 Ungdommen får betalt per time etter alder: 

  • kr.   90:  mellom 14 og 15 år   
  • kr. 100:  mellom 15 og 16 år
  • kr. 110:  mellom 16 og 17 år

Mer informasjon om ungdom, skatt og arbeid finner du på Skatteetaten.no

Som arbeidsgiver er du også forpliktet til å følge arbeidstilsynets lovverk og da spesielt § 3-1, 3-2.

Mer informasjon på arbeidstilsynet.no

2019 © Meløy frivilligsentral