VAFFELMØTE FOR SPRÅKTREFF!

Vær med på å planlegge Språktreff i Meløy.

Meløy bibliotek, Meløy Frivilligsentral, Folkehelserådgiver, Flyktningetjenesten og Kultur ønsker å gå sammen om å etablere SPRÅKTREFF i Meløy.

Vi skal ha VAFFELMØTE på tirsdag 30. april kl. 17, der vi ber alle møte opp som ønsker å hjelpe til, eller som er rett og slett nysgjerrige!

Språktreffet skal finne sted hver 2. tirsdag kl. 17-19 på Meløy bibliotek. Treffet er ment som en mulighet for innflyttere som ikke har norsk som morsmål, for å snakke med nordmenn i en avslappet runde. På den måten skal alle bli bedre kjent med hverandre, med de forskjellige kulturene og skikkene, og ikke minst bedre og bedre på å bruke det norske språket. Ved hjelp av små aktiviteter under Språktreffene skal det bli lett å få samtalen i gang.

Vi har behov for frivillige, som kan møte opp ved alle eller noen av Språktreffene, og som har lyst på en koselig stund med gode samtaler!

Kan du tenke deg å hjelpe til? Meld deg hos oss, eller på Meløy Frivilligsentral: 409 00 575

Velkommen!

2019 © Meløy frivilligsentral