VAFFELMØTE FOR SPRÅKTREFF!

Dette ble et fint møte ,og mange har meldt sin interesse for språktreff. Det er fortsatt mulig å bli med på dette. Har du hjerte for å være med å støtte fremmedspråklige i å lære norsk? Ta kontakt med oss.

Meløy bibliotek, Meløy Frivilligsentral, Folkehelserådgiver, Flyktningetjenesten og Kultur ønsker å gå sammen om å etablere SPRÅKTREFF i Meløy.


Språktreffet skal finne sted hver 2. tirsdag kl. 17-19 på Meløy bibliotek. Første treff er satt til 10. september 2019. Treffet er ment som en mulighet for innflyttere som ikke har norsk som morsmål, for å snakke med nordmenn i en avslappet runde. På den måten skal alle bli bedre kjent med hverandre, med de forskjellige kulturene og skikkene, og ikke minst bedre og bedre på å bruke det norske språket. Ved hjelp av små aktiviteter under Språktreffene skal det bli lett å få samtalen i gang.

Vi har behov for frivillige, som kan møte opp ved alle eller noen av Språktreffene, og som har lyst på en koselig stund med gode samtaler!

Kan du tenke deg å hjelpe til? Meld deg hos Meløy Frivilligsentral: 409 00 575

Velkommen!

2019 © Meløy frivilligsentral